23Nis/15
Engelli Asansörü

Asansör bakımlarında en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir?

Asansör bakımı esnasında, bakım yapan tekniker veya personel yeterli bilgiye ve tecrübeye sahipse herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır. İşinin ehli olmayan kişilerce yapılan bakımlar, ileriki zamanlar büyük sorunlara yol açıp kat sakinlerinin güvenliğini tehdit edecek noktaya kadar gelebilir. Bu sebeple asansör bakımı gerek mekanik gerekse elektronik yönden teknik bilgisi yüksek olan ve işinde uzmanlığını ispatlamış firma/kişiler tarafından yapılması gerekir.

15Nis/15
Üçlü Asansör

Asansör ve Güvenlik

Binanızdaki asansörlerin sorunsuzca çalışabilmeleri için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Asansörün yolcuları ve eşyaları katlar arasında taşırken paten, ray, kapı kilitleri, yağlama sistemi gibi parça ve bölümlerinin bakımları mesleğinde üst düzey bilgiye sahip kişilerce yapılmalıdır.

Asansörlerin periyodik bakımları esnasında, yolcu ve asansör güvenliği için en önemli unsurlardan birisi de mekanik ve elektronik parçalardır. Mekanik parçalardan olan halatların gerginliği, kabin ve şaft ile olan mesafesi konforlu bir yolculuk için bakılması gereken en önemli yerlerdir.

Asansör ve asansör kullananların güvenliğine verdiği yüksek önem, Astayman Asansör personellerinin mesleğine duyduğu bağlılığı göstermektedir. Bu sebeple İstanbul kapsamında her ilçeye asansör bakım, montaj ve revizyon hizmeti vererek, kişilerin daha güvenli, daha kaliteli ve daha konforlu bir asansör deneyimi yaşamalarına olanak sağlamıştır.

15Nis/15
Muğla Asansör Buton-2

Asansörde konforlu bir yolculuk için yapılması gerekenler

Asansörünüzün aylık rutin bakımları düzenli bir şekilde işinin ehli kişiler tarafından yapılmalıdır. Bakım sırasında kişilerin can güvenliğini ve konforunu doğrudan ilgilendiren; ana raylar, ağırlık rayları, fren blokları, paten blokları kontrol edilmelidir. Bu aksamların kuru kalmaması, her bakımda yağlanması gerekmektedir. Yağlanmayan asansörlerin çıkardığı ses yüksek olmakla beraber asansör ömrünü de kısaltmaktadır.
Yolculuk esnasında asansör ve ekipmanları yer çekimine karşı bir direnç göstermekte ve bu direncin sonucunda ortaya sürtünme kat sayısı çıkmaktadır. Sürtünme kat sayısını en alt seviyeye indirmek yolcuların konforunu sağlamakla doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlamda sürtünmenin en aza indirgenmesi için bakımların ve yağlamanın aksatılmadan yapılması gerekmektedir.

15Nis/15
Galvaniz Asansör

Asansör bakımları ne sıklıkla yapılmalı?

Asansörler yapıları ve kullanım amaçları itibariyle, yük asansörleri ve insan asansörleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. İnsan asansörlerinin ve yük asansörlerinin bakımları düzenli olarak her ay yapılmalıdır. Asansörlerin kullanım amacı, yani yük veya insan taşıması fark etmeksizin bakımlarının aksatılmaması asansör güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

15Nis/15
Şık Asansör

Asansör bakım ve işletme yönetmeliği

05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir.Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince Asansörlerin yılda en az 1 kez A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından periyodik kontrollerin yapılması ve yapılan muayene sonucunun bir rapora bağlanması gerekmektedir.Periyodik kontrollerin yapılmasından 1. Derecede Apartman Yöneticileri ile mücavir alan sınırları içinde Belediyeler sorumludur.
Firmamızca, muayene kuruluşunca hazırlanan raporda belirtilen asansör noksanları titizlikle giderilerek, asansörünüzün güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli yenilemeler yapılmaktadır.