Blog

Asansör bakım ve işletme yönetmeliği

Şık Asansör

05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir.Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince Asansörlerin yılda en az 1 kez A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından periyodik kontrollerin yapılması ve yapılan muayene sonucunun bir rapora bağlanması gerekmektedir.Periyodik kontrollerin yapılmasından 1. Derecede Apartman Yöneticileri ile mücavir alan sınırları içinde Belediyeler sorumludur.
Firmamızca, muayene kuruluşunca hazırlanan raporda belirtilen asansör noksanları titizlikle giderilerek, asansörünüzün güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli yenilemeler yapılmaktadır.